fitsidihana nataon'ny ekipa ADN tao Antetezambaro

ADN 2016-11-11 12:00:00 ADN

Nandritra ny fitsidihana izay nataon'ny ekipa ADN tao Antetezambaro, Faritra Analanjirofo, dia tonga namangy sy nitondra fankaherezana ireo marary tao amin'ny CSBII tao an-toerana ny ekipa ADN izay notarihin'i Zoky Edgard Razafindravahy. Marihina fa anisan'ny teboka iray goavana izay hametrahan'ny antoko fanamby ny resaka fahasalamana satria ho an'ny ADN dia tokony hanana zo hahazo fitsabona araka ny tokony ho izy ny isambatan'olona. Ao anatin'izany ny fijerena akaiky ireo fotodrafitrasa eny ifotony izay andraisana ireo marary.Tsy hisy mihitsy ny firenena hatanjaka raha tsy matanjaka ny vahoaka ao aminy.

Adn

Articles Similaires